1. Anasayfa
  2. Karadeniz

Kastamonu Araç

Karadeniz Bölgesinde yer alan Araç Kastamonu iline bağlı bir ilçedir. Araç ilçesi Kastamonu il merkezine 45 km uzaklıkta yer almaktadır. Karadeniz ile iç bölgeler arasındaki ticari ve beşeri bağları kuran kervanların işlediği önemli bir yol güzergâhında olması, ilçeye “Araç” adının verilmesine sebep olmuştur. Araç ismi ilk Candaroğulları devrine ait belgelerde görülmektedir. Candaroğulları ve Osmanlılar uzunca bir dönem Araç adını civar köyleri birleştiren nahiye merkezi olarak kullanmışlardır.

Kastamonu Araç
Kastamonu Araç
0


Karadeniz Bölgesinde yer alan Araç Kastamonu iline bağlı bir ilçedir. Araç ilçesi Kastamonu il merkezine 45 km uzaklıkta yer almaktadır. Karadeniz ile iç bölgeler arasındaki ticari ve beşeri bağları kuran kervanların işlediği önemli bir yol güzergâhında olması, ilçeye “Araç” adının verilmesine sebep olmuştur. Araç ismi ilk Candaroğulları devrine ait belgelerde görülmektedir. Candaroğulları ve Osmanlılar uzunca bir dönem Araç adını civar köyleri birleştiren nahiye merkezi olarak kullanmışlardır.

YouTube kanalımızda gerekli videolara denk gelebilirsiniz.

Araç

Bölgenin tarihi, prehistorik dönemlerden başlayarak Hititler, Frigya, Lidya Krallıkları ve Pers hakimiyeti dönemlerini içerir. Bu zengin tarih boyunca, bölge savaşçı yapısı ve at yetiştiriciliği ile tanınır. Bölge, 1105 yılında Danişmendliler döneminde Türk hakimiyetine girmiş ve uzun bir süre boyunca Beylikler dönemini deneyimlemiştir. Candaroğulları Beyliği, 1460 yılında Osmanlı yönetimine katılmıştır. Bu dönem boyunca Kastamonu, ilim ve kültür açısından önemli bir merkez haline gelmiştir.

Araç ilçesi, tarihi camiler, kaya mezarları ve Kastamonu Müzesi’nde sergilenen lahidi gibi tarihi özelliklere sahiptir. Ayrıca, Anadolu’daki en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Araç, MÖ 1132 yılına kadar uzanan bir yerleşim geçmişine sahiptir.

1866 yılında belediye örgütünün kuruluşu ve 1868 yılında bucak örgütünün ilçeye dönüşmüştür. Bu durum, Araç’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin en eski ilçelerinden biri olduğunu gösterir.

Araç, doğa turizmi için büyük potansiyele sahiptir. Ormanlar ve özellikle yaylalar, bölgenin doğal güzelliklerini vurgular. Ancak iş alanlarının eksikliği nedeniyle nüfus azalmıştır.

Araç Şehir Merkezi


Kastamonu ilçesi Araç ilçesi gezilecek noktalar;

  • Abdal Paşa Türbesi
  • Araç Tarihi Hamamı
  • Araç Kötürüm Beyazıt Camii
  • Araç Kalesi  
  • Araç Gıcırık Suyu Hamamı
  • Araç İndaş Mağarası
  •  Fokurdan Mağarası
  • Araç Kaya Mezarları
  • Araç Saltuklu Kanyonu

Paylaş

Gezi Rehberimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve gezi rehberimzden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir